รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 30/06/2565

ประเภทของธุรกิจ

ในปัจจุบันนี้ ศิลปะการแต่งหน้าได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและยิ่งจำเป็นมาก สำหรับวงการ รือหน่วยงานเพื่อดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับความงาม ศิลปะ และบันเทิง เช่น ธุรกิจโฆษณา วงการแฟชั่น การละคร หรือภาพยนตร์ และเพือตอบสนองความต้องการเหล่านี้ โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI จึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็น โรงเรียนสอนแต่งหน้าแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทในเครือข่ายสหพัฒนพิบูล ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องสำอาง และการแต่งหน้ามานาน มีผู้เชี่ยวชาญอันทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์การทำงานในวงการเสริมสวย และเครื่องสำอางเป็นผู้ดำเนินการ

รางวัลเกียรติยศ
 

รางวัลตุ๊กตาทอง

ปี 2526     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน

ศิลปิน : กาญจนา สายศิริพร และทีมงาน MTI

ปี 2526     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : รักพยาบาท

ศิลปิน : อำพล สุวรรณจิตร และทีมงาน MTI

ปี 2530     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : เหยื่อ

ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด, ทวิช สัมมณี

ปี 2531     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : ตลาดพรหมจารย์

ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด

ปี 2534     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : สยึมกึ๋ยส์

ศิลปิน : สุยนต์พงษ์

ปี 2535     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : บุญตังไข่

ศิลปิน : สุยนต์พงษ์

ปี 2537     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : เสียดาย

ศิลปิน : ต้อม

ปี 2548     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ภาพยนต์ : โหมโรง

ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด, ภูษณิศา กิตติเกรียงไกร

ปี 2555     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยมและทำผม

ภาพยนต์ : จันดารา ปฐมบท

ศิลปิน : ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด, ทิฆัมพร แซ่ลิ้ม

 

รางวัลเมขลา
ปี 2537     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : ล่า

ศิลปิน : พงศ์รัต กิจบำรุง

ปี 2538     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า

ศิลปิน : สิทธิพร รุจิวงศ์สถาพร

ปี 2548     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : สี่แผ่นดิน

ศิลปิน : สิทธิพร รุจิวงศ์สถาพร

 

รางวัลจากสมาพันธ์ภาพยนต์

ปี 2535     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : อนึ่งคิดถึงพอสังเขป

ศิลปิน : อัช อินทปุระ

ปี 2537     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม

ละคร : ฉลุยหิน คนไข่สุดขอบโลก

ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด

 

รางวัลจากสมาพันธ์ภาพยนต์
ปี 2539     รางวัล : แชมป์เอเชียประเภทแต่งหน้า แฟนซี ณประเทศฮ่องกง

ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด

 

ผู้บริหารและที่ปรึกษา

คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา                              ประธานกรรมการ

คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา                               รองประธานกรรมการ

คุณพรรณอร แสงอาทิตย์                               รองประธานกรรมการ

คณสุวรรณี อรรถคำภีวงศ์                               กรรมการ

คุณสุรัช กีรติประเสริฐ                                   กรรมการผู้จัดการ

คุณแก้วตา องค์สรณะคม                               กรรมการ

คุณกิตติยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร                       กรรมการ